עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

פיקוח

נהלים וטפסים - פיקוח

הנחיות לביצוע בניה חדשה למגורים, מבני ציבור, תעשיה ומלאכה

הנחיות לביצוע שצ"פ וח. טראפו

הנחיות לבקשה לתחילת עבודות וקבלת תעודת גמר לחדר טראפו, הגברה ומתקן פוטוולטאי

הנחיות לבקשה לתחילת עבודות וקבלת תעודות גמר בתוספות בניה

טפסים - פיקוח

טפסי הפיקוח יוגשו למחלקת הפיקוח באגף ההנדסה בשעות קבלת קהל, כשהם מלאים וחתומים במקור.