עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

פיקוח על הבניה

מחלקת פיקוח על הבניה עוסקת בביקורת באתרי הבניה ברחבי העיר לצורך מעקב ופיקוח על ביצוע הבניה של קבלנים/יזמים ותושבים זאת לצורך התאמת המבנה, עבודות הפיתוח והתשתיות להיתרי הבניה שניתנו על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

  • ליווי וטיפול עד לקבלת טופס 4 (חיבור חשמל) ותעודת גמר למבנים.
  • איתור חריגות בניה וטיפול בהן.
  • איתור שימושים חורגים וטיפול בהם.
  • בדיקת עסקים לפני מתן רישיון עסק.
  • בדיקת נכס עבורו הוגשה בקשה להיתר לפני ועדת תכנון ובניה.
  • הכנת כתבי תביעה משפטית וטיפול בחריגות בניה מהיתר בניה ועדות במשפטים המתקיימים נגד עברייני בניה.

צור קשר עם עובדי המחלקה

שם תפקיד טלפון
טליה בן ששון מנהלת אגף רישוי ופיקוח 08-9726139
אכרם חאג’ יחיא מנהל מחלקת פיקוח על הבניה 08-9726132
לילך מנשה כהן מזכירת מחלקת פיקוח על הבנייה 08-9726222
הילה אדמון מזכירה 08-9726252
ליאור איתן מפקח בניה 08-9394682
שיר מזרחי מפקחת בניה 08-9726087
גיא אוחיון מפקח בניה 08-9394621
יאיר יוסף מפקח בניה 08-9394659
איתי בלט מפקח בניה 08-9726066
עינת כספי מפקחת בניה 08-9738435

פניות הציבור