עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

פיקוח על הבניה

מחלקת פיקוח על הבניה עוסקת בביקורת באתרי הבניה ברחבי העיר לצורך מעקב ופיקוח על ביצוע הבניה של קבלנים/יזמים ותושבים זאת לצורך התאמת המבנה, עבודות הפיתוח והתשתיות להיתרי הבניה שניתנו על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

  • ליווי וטיפול עד לקבלת טופס 4 (חיבור חשמל) ותעודת גמר למבנים.
  • איתור חריגות בניה וטיפול בהן.
  • איתור שימושים חורגים וטיפול בהם.
  • בדיקת עסקים לפני מתן רישיון עסק.
  • בדיקת נכס עבורו הוגשה בקשה להיתר לפני ועדת תכנון ובניה.
  • הכנת כתבי תביעה משפטית וטיפול בחריגות בניה מהיתר בניה ועדות במשפטים המתקיימים נגד עברייני בניה.

צור קשר עם עובדי המחלקה

שם

תפקיד

טלפון

אכרם חאג’ יחיא

מנהל מחלקת פיקוח על הבניה

08-9726132

לילך מנשה כהן

מזכירת מחלקת פיקוח על הבנייה

08-9726222

הילה אדמון

מזכירה

08-9726252

ליאור איתן

מפקח בניה

08-9394682

שיר מזרחי

מפקחת בניה

08-9726087

גיא אוחיון

מפקח בניה

08-9394621

יאיר יוסף

מפקח בניה

08-9394659

איתי בלט

מפקח בניה

08-9726066

עינת כספי

מפקחת בניה

08-9738435

   

פניות הציבור