עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

הנחיות מרחביות לפטור

הועדה המקומית לתכנון ולבניה מודיעין אישרה בישיבתה מתאריך 06.08.2014 את התנאים הבאים, כפי שנקבע בתקנה 3א’ לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע”ד 2014.
תנאים אלה חלים על כל עבודה פטורה מהיתר במרחב התכנון המקומי מודיעין מכבים רעות.
אין בהנחיות המרחביות כדי לפגוע בהוראות הקבועות בתכניות החלות במגרש בנושאים אלה.

להגשת טופס דיווח יש לשלוח עותק מהדווח לכתובת המייל ptor@modiin.muni.il.
כתובת דואר אלקטרוני זו היא תיבה לדיווחי פטור נכנסים בלבד. אין באפשרותינו להגיב על שאלות שנשלחות לכתובת דואר אלקטרוני זו.