עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

תכנית המתאר להרחבות

ביום ראשון 15.07.2018, אישרה הועדה לתכנון ובניה מודיעין בראשות יו”ר הועדה וראש העיר, מר חיים ביבס, את תכנית המתאר להרחבות בניה.

התכנית תפורסם בשבועות הקרובים להליך מתן תוקף שבסיומו, יוכלו תושבי העיר להגיש בקשות להיתרי בניה.

התכנית קובעת עקרונות תכנון אחידים לטיפוסי הבינוי השונים להרחבות דיור, תוך שמירה קפדנית על איכות חזות פני העיר והמרקם הבנוי.

התכנית מהווה מסגרת תכנונית שקופה לתוספות והשלמות בינוי, במטרה לאפשר התאמות לצרכי האוכלוסיה, וזאת לצד שמירה קפדנית על איכות המרקם הבנוי ושמירה על חזות פני העיר ואיכויות הבניה. התכנית חלה על כל שכונות מודיעין המאוכלסות היום (מלבד מכבים ורעות) כאשר מדובר על מבנים בני לפחות שנתיים מיום אכלוס המבנה שבתחומו.

בעלי דירות העומדים בקריטריונים שנקבעו בה, יוכלו להגיש בקרוב, בקשה להיתר ונספח אדריכלי לאישור הועדה המקומית לתכנון ובניה, ללא צורך בהגשת בקשה לשינוי התב”ע (תכנית בנין עיר).

כזכור תכנית זו הוכנה על ידי משרד האדריכלים נעמה מליס בשיתוף עם אגף ההנדסה של העירייה. הנחיות העיצוב האדריכלי המוטמעות בתכנית מאפשרות ניצול חללים כלואים, הרחבות בהיקף (קונטור) המבנה והוספת חדרים על גגות המבנים או מרתפים, בהתאם להוראות התכנית. בעירייה הדגישו כי התכנית אינה מוסיפה יחידות דיור וכי לא כל יחידת דיור בעיר ניתנת להרחבה במסגרתה. התכנית מחלקת את העיר לטיפוסי בינוי שקיימים בה: צמוד קרקע, צמוד קרקע טורי, גן-גג, “רגיל”, עמק, פינתי, מדורג, קשתי-“כתר” ורב-קומות. התכנית מפרטת עבור כל טיפוס את מגוון ההרחבות המותרות בו.

 

הרחבה המבוקשת מכח תכנית ההרחבות על-פי חוק בתשלום היטל השבחה כתנאי למתן היתר בניה.