עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

תוספת מיגון דירתי

 ​​תושבות ותושבים יקרים,

על רקע המצב הביטחוני, פיקוד העורף בשיתוף עם מנהל התכנון, אישרו מסלול חדש לתקופה של שנה, שיאפשר לקבל אישור לבניית ממ”ד (מרחב מוגן דירתי) בפטור מהיתר בניה.
בהתאם לכך אנו קוראים לכם להגיש פטור מהיתר להקמת ממ”ד.
שימו לב: הקמת הממ”ד חייבת להתאים לתכניות וההנחיות המרחביות החלות על המגרש לרבות קווי בניין. מידות הממ”ד לא יעלו ולא יפחתו מהקבוע בתקנות ההתגוננות (9 מ”ר נטו לא כולל קירות) אלא אם פיקוד העורף אישר ממ”ד בשטח קטן יותר (ובכל מקרה לא פחות מ 5 מ”ר).
לעמוד מינהל התכנון
לאתר פיקוד העורף
להדרכות של מינהל התכנון בנושא תקנות פטור מהיתר להוספת ממ”ד למבנים צמודי קרקע(הוראת שעה)
שימו לב, אנו ממליצים לבצע בדיקות מקדימות מול אגף הנדסה בעירייה לפני תחילת העבודות על מנת להימנע מעבירות בנייה מיותרות והקמת המבנה על תשתיות עירוניות או פרטיות.
אנו זמינים עבורכם בטלפון 08-9726050 או בדוא”ל hani@modiin.muni.il

להלן הסבר תמציתי של התקנות – חשוב לקרוא אותן ולפעול לפיהן.
הפטור מתייחס רק ליחידת דיור צמודת קרקע שאין בה מרחב מוגן דירתי, היחידה אינה עולה על 2 קומות מעל פני הקרקע, ואין בה מרחב מוגן דירתי, ואין מעליה או מתחתיה יחידת דיור נוספת.
התקנות קובעות רשימת תנאים לפטור, ובכללם:
דרישות תכן הממ”ד יהיו בהתאם לסיווג הישוב כישוב עורפי או קדמי כהגדרתם בתקנות ההתגוננות (ההגדרה היא של ראש הג”א).
הבקשה תוגש באופן מקוון באמצעות עורך בקשה לפקע”ר שהיא ה”רשות המוסמכת” הקבועה בתקנות, לפני תחילת ביצוע העבודות ותכלול שורה של פרטים ותנאים ובכללם פרטי הבקשה והבעלויות, אישור עורך הבקשה כי הבקשה תואמת את ההנחיות, אישור מהנדס מבנים רשום, תכנית תנוחה, חתכים, חזיתות וכל מסמך שפיקוד העורף יראה לנכון להוסיף לצורך בחינת הבקשה.
הבקשה תיבדק ע”י פיקוד העורף שיודיע תוך 14 יום האם אושרה או נדחתה.
אם פיקוד העורף אישר את הבקשה, הודעה על ביצוע העבודה תימסר לרשות הרישוי בעירית מודיעין מכבים רעות ולפיקוד העורף בתוך 45 ימים ממועד סיום ביצוע העבודה והיא תכלול שורה של פרטים בהתאם לטופס ייעודי שיפורסם באתר מנהל התכנון.

ככל שהבקשה אינה עומדת בתנאי הפטור, להלן הנחיות להגשת בקשה להיתר לממ”ד בהליך רישוי מקוצר “מסלול ירוק :