עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

תנועה

מחלקת תנועה אמונה על:

 גיבוש מדיניות התנועה והתחבורה העירונית תוך כדי הסתכלות רב מערכתית לטווח הארוך והקצר. המחלקה הינה גוף מקצועי המוביל, מרכז ומבקר את התכנון התנועתי של המערך התחבורתי בעיר. המחלקה מספקת מענה בנושא התנועה ובפרט לנושא בטיחות בדרכים בעיר, עבור כלל משתמשי הדרך.
מחלקת התנועה מקיימת שיתוף פעולה מול האגפים השונים בעירייה וגורמים חיצוניים כגון משטרת ישראל, משרד התחבורה וכד’ ומקדמת ומטפלת בנושאים הבאים:

• קביעת מדיניות הסדרי תנועה וחניה ברחבי העיר, בהתאם לתכנית המתאר ותכניות מפורטות
• ניהול מערך התמרור והרמזור העירוני וניהול וועדות התנועה
• ייזום קידום וניהול תכנון פרוייקטים תחבורתיים קצרי וארוכי טווח
• טיפול במוקדי סיכון ומפגעים תחבורתיים
• ריכוז וטיפול בפניות הציבור בתחום התנועה
• טיפול בבקשות לתקציבים ממשרד התחבורה
• קידום בטיחות תחבורתית בסביבת מוסדות החינוך בעיר
• טיפול בהסדרי חניות נכים ברחבי העיר
• בדיקה ואישור לנספחי תנועה לתכניות בניין עיר חדשות והיתרי בנייה
• בדיקה ואישור הסדרי תנועה זמניים.

מחלקת התנועה אינה מטפלת בבקשות להוצאת תו חניה ובדוחות חניה – המעוניינים להוציא תו חניה / לבקש ביטול דוחות חניה, כל המידע הנדרש נמצא באתר העירוני

הגשת בקשה להקצאת מקום חניה לנכה לחץ כאן

פניות ושאלות בנושא תמרורים ורמזורים – יש להעביר למוקד 106 לחץ כאן 

פניות ושאלות בנושא תפעול תחבורה ציבורית בעיר ניתן להפנות למחלקת תחבורה ציבורית באגף השירות לחץ כאן

בנושא דוחות חנייה מטפל הפיקוח העירוני לחץ כאן

 

 

צור קשר עם עובדי המחלקה

שםתפקידטלפוןפנייה מקוונת
נועה גוטסמןמנהלת מחלקת תנועה08-9726124לחצו כאן
סינורה מרציאנומנהלת מחלקת תיאום ובקרת תחבורה08-9726072לחצו כאן