עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

תכנון עיר

תכנון הינו תהליך שבו הועדה המקומית וגורמים פרטיים מקדמים שימוש מיטבי יותר במשאבי הקרקע שנמצא במרחב העירוני במחסור. ההליך מתבטא בעריכת מיפוי וסקרים ואיסוף פרמטרים שונים.
תכניות בנין עיר קובעות את ייעוד הקרקע היכן ימוקמו כבישים, מה יהיה רוחבם, היכן ימוקמו המגורים, איזה סוג מגורים, כמה יחידות דיור וגודלן, היכן יהיו השטחים הירוקים הפתוחים, היכן ימוקמו מוסדות הציבור וכל זאת תוך שימת דגש על עיצוב הרחובות, העמקים, החללים העירוניים, השטחים הפתוחים, מבנה המגורים ומבנה הציבור בעיר והתאמתם למרקם העירוני, שילובם והתאמתם לסביבה.
מחלקת תכנון עיר  עוסקת בתכנון המרקם העירוני הקיים ובתכנון עתודות הקרקע בעיר תוך יישום תפיסות אורבאניות חדשות ליצירת איכות חיים גבוהה במסגרת תכנית בנין עיר, תכניות בינוי ופיתוח ועיצוב אדריכלי תוך התאמה למרקם העירוני הקיים והמתפתח.
צוות התכנון מלווה תכניות בנין עיר, הן בהפעלת צוותי תכנון חיצוניים והן בהפקה עצמית של תכניות, באופן פרטני תוך שימת דגש על עיצוב הרחובות, העמקים, החללים העירוניים, השטחים הפתוחים, מבנה המגורים ומבנה הציבור בעיר תוך התאמתם למרקם העירוני, שילובם והתאמתם לסביבה.
הועדה המקומית מודיעין מקדמת הליכי תכנון שונים ומגוונים על מנת לשפר את איכות חיי תושבי העיר מודיעין-מכבים רעות.

צור קשר עם עובדי המחלקה

שם תפקיד טלפון
עינה ברנובסקי מנהלת מחלקת תכנון עיר 08-9726238
אנה שמעוני בודקת תכניות 08-9726059
יהודה נוימן
בודק תכניות 08-9394622
טליה בן ישי
בודקת תכניות 08-9396046

פניות הציבור