עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

דוחות שנתיים

על פי הוראות חוק התכנון והבניה, נדרשת הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין להגיש למשרד האוצר דוח שנתי על פעולתה וכן לפרסם אותו באתר האינטרנט של הועדה.

דוחות פעילות הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין

דוחות 2015

דוחות 2016

דוחות 2017