עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

הסדרים מותנים

הסדר מותנה, לפי סעיף 67א-67ח לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ”ב-1982, הינו הסכם שנחתם בין התביעה לבין התושב, במסגרתו מודה התושב בביצוע העובדות המהוות עבירה פלילית לפי חוק התכנון והבניה ומתחייב לקיים את כל התנאים שנקבעו במסגרת ההסדר.
ככל שהתושב מתחייב לקיים את תנאי ההסדר, לא יוגש כנגדו כתב אישום והתיק הפלילי ייסגר בעילת “סגירה בהסדר”. חתימה על ההסדר המותנה מונעת רישום פלילי במקרה של הרשעה בדין.
בהתאם להוראות החוק והנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס’ 4.3042 כל ההסדרים שייסגרו על ידי התביעה יפורסמו באתר הועדה ללא חשיפת פרטים אישיים שיכולים להביא לזיהוי התושב.