עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

רישוי

מחלקת רישוי בניה אמונה על טיפול בבקשות להיתרי בניה לרבות תוספות בניה, בניה חדשה ושימושים חורגים ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות.
המחלקה עוסקת בבדיקת היתרי בניה למגורים, מסחר ותעסוקה מול תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות ובהתאמה לחוק התכנון והבניה וזאת בהתאם לתכנית בינוי ופיתוח מאושרת על-ידי ועדה מקומית, לאחר אישור עקרוני של המתחם המתוכנן בועדות ליווי בשיתוף עם משהב”ש והגורמים המקצועיים ברשות כגון: תחבורה, נוף וכד’.
בקבלת קהל ניתן לקבל מידע בנוגע להליכי רישוי בניה, מסירת וקבלת מסמכים לבקשות פעילות.
בדיקת בקשות להיתר לרבות בקשות לשימושים חורגים והקלות והכנת נסחי פרסום. קבלת התנגדויות לבקשות להיתר ושיבוץ הבקשות לדיונים בועדה מקומית לתכנון ובניה.

צור קשר עם עובדי המחלקה

שם תפקיד טלפון
טליה בן ששון מנהלת אגף רישוי ופיקוח 08-9726139
רויטל בן אמיתי מנהלת מחלקת רישוי 08-9726053
שירן זכאים מזכירת מחלקת רישוי 08-9726298
ליאת אפרים מתאמת רישוי 08-9394661
טלי נאור מתאמת רישוי 08-9726118
חגית ברון בוחנת רישוי 08-9394651
קרן יאיר מזרחי בוחנת רישוי 08-9726045
שולי עמרה בוחנת רישוי 08-9726044
הילה ברוש בוחנת רישוי 08-9726134
ליטל קרדי בוחנת רישוי 08-9726056
ענב זאדה בוחנת רישוי 08-9726246
ענבר מוסרי בוחנת רישוי 08-9738411
לודה אברמצייב בוחנת רישוי 08-9726073

פניות הציבור