עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

רישוי

מחלקת רישוי בניה אמונה על טיפול בבקשות להיתרי בניה לרבות תוספות בניה, בניה חדשה ושימושים חורגים ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות.
המחלקה עוסקת בבדיקת היתרי בניה למגורים, מסחר ותעסוקה מול תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות ובהתאמה לחוק התכנון והבניה וזאת בהתאם לתכנית בינוי ופיתוח מאושרת על-ידי ועדה מקומית, לאחר אישור עקרוני של המתחם המתוכנן בועדות ליווי בשיתוף עם משהב”ש והגורמים המקצועיים ברשות כגון: תחבורה, נוף וכד’.
בקבלת קהל ניתן לקבל מידע בנוגע להליכי רישוי בניה, מסירת וקבלת מסמכים לבקשות פעילות.
בדיקת בקשות להיתר לרבות בקשות לשימושים חורגים והקלות והכנת נסחי פרסום. קבלת התנגדויות לבקשות להיתר ושיבוץ הבקשות לדיונים בועדה מקומית לתכנון ובניה.

צור קשר עם עובדי המחלקה

שםתפקידטלפון
רויטל בן אמיתימנהלת מחלקת רישוי08-9726053
שירן זכאיםמזכירת מחלקת רישוי08-9726298
ליאת אפריםמתאמת רישוי08-9394661
טלי נאורמתאמת רישוי08-9726118
חגית ברוןבוחנת רישוי08-9394651
קרן יאיר מזרחיבוחנת רישוי08-9726045
שולי עמרהבוחנת רישוי08-9726044
הילה ברושבוחנת רישוי08-9726134
ליטל קרדיבוחנת רישוי08-9726056
ענב זאדהבוחנת רישוי08-9726246
ענבר מוסריבוחנת רישוי08-9738411
לודה אברמצייבבוחנת רישוי08-9726073

פניות הציבור