עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

מסמכי מדיניות והקצאות

הנחיות מרחביות על השכונות הקיימות במודיעין

הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין מכבים רעות מוסרת בזאת הודעה, לפי סעיף 145ד לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור הנחיות מרחביות אשר יחולו על השכונות הקיימות במודיעין:
נחלים, משואה, הפרחים, השבטים, מוריה, הנביאים, המגינים, אבני חן, הכרמים, ציפורים, נופים.

הנחיות מרחביות במע"ר

כללים והנחיות לתוספות בניה בשכונת נופים

הנחיות מרחביות בשכונת מורשת

הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין מכבים רעות נמסרת בזאת הודעה, לפי סעיף 145ד לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור הנחיות מרחביות אשר יחולו בשכונת מורשת בהתאם לתחום תכנית מס’ 420-0241646.

מסמכי מדיניות

מסמכי הקצאות