עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

נהלים וטפסים

הטפסים הרלוונטיים לבקשה להיתר יצורפו ע”י עורך הבקשה להיתר כשהם מלאים וחתומים, במערכת רישוי זמין של משרד האוצר.

לצפייה במסמך/טופס הבאים – יש ללחוץ על שם המסמך:

נהלים וטפסים

תיק מידע

בקשות להיתר

בינוי ופיתוח

פיתוח ונוף

חניית נכים

שימושים חורגים

איכות הסביבה

תיאום תשתיות

שינוי תב"ע

הנחיות לתכנון מערך לאצירת אשפה