עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

מידע תכנוני

מידע תכנוני

בהתאם לתקנות התכנון והבניה הועדה תמסור מידע תכנוני טרם הגשת בקשה להיתר

מחלקת מידע תכנוני מגבשת את כל המידע הקיים ברשות מבחינה תכנונית: תכניות החלות במקום, זכויות בניה, ייעודי קרקע, שימושים מותרים, מגבלות והנחיות בניה, מידע לגבי תשתיות, מידע מרשויות ומגופים מוסמכים ככל שיידרש (חברת חשמל, רשות העתיקות וכו’) וכל הידוע במעמד הגשת תיק המידע להיתר לגבי תא השטח המדובר

סוגי המידע הניתנים לציבור הפונים באגף ההנדסה

תיק מידע להיתר

כל בקשה להיתר בניה תוגש בהסתמך על “תיק מידע להיתר”, שיימסר באמצעות מערכת רישוי זמין

הגשת הבקשה “לתיק מידע להיתר” על ידי עורך בקשה ומסירתו ע”י הוועדה המקומית – הינם חובה.

דף מידע תכנוני

בהתאם לסעיף 119 א’ בחוק תכנון ובנייה: ועדה מקומית תמסור, בכתב, לכל מעונין בקרקע, לפי בקשתו תוך שלושים ימים, מידע בדבר התכניות הנוגעות לקרקע

 

לאחר אישור התשלום לקבלת דף מידע תכנוני יש לשלוח מייל בצירוף אישור התשלום למחלקת תכנון עיר ולמידעניות

למחלקת תכנון עיר (ראה צור קשר בעמוד המחלקה) ולמידעניות (ראה צור קשר בתחתי העמוד)

 

 

כמו כן, ניתן להפיק באופן עצמאי דף מידע תכנוני מאתר הנדסה (מערכת המידע הגאוגרפי GIS אתר ההנדסה)

 

 

 

מידע להיתר

פטור ממידע להיתר

קישורים שימושיים

תשלומים


צור קשר עם עובדי המחלקה

שם תפקיד טלפון
שרון אורון מידענית תכנון 08-9728436
יובל בן סמיהן מידענית תכנון 08-9726272

פניות הציבור