עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

תשלומים

בעת הגשת בקשה לקבלת המידע להיתר, כתנאי לקליטתה, יש לצרף את אישור תשלום האגרה ושובר התשלום (המתקבל לאחר מילוי פרטים במערכת)

את עלות האגרה עבור מסירת מידע להיתר ניתן לברר באתר מינהל התכנון