עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

היתר להפעלת מעון יום

​​החל מתאריך 01/01/2022 נכנס לתוקף תיקון 131 לחוק התכנון והבניה, (סעיף 151 לחוק) שעניינו היתר להפעלת מעון יום.
הליך של היתר להפעלת מעון יום מחליף למעשה הליך של הוצאת היתר לשימוש חורג להפעלת מעון יום בדירת מגורים אשר היה נהוג ערב יום זה.
להגשת בקשה לקבלת היתר להפעלת מעון יום בדירת מגורים יש לפעול בהתאם למפורט בקישור הבא:

לנוסח הודעת פרסום על-פי סעיף 151ב’ לחוק התכנון והבניה:

יש למלא טופס בקשת היתר להפעלת מעון יום, לצרף את המסמכים הנדרשים ולשלוח לועדה המקומית באמצעות דואר אלקטרוני:

לצפייה בהנחיות וקריטריונים להפעלת מעון יום: