עיריית מודיעין מכבים רעות - אתר הנדסי

פטור ממידע להיתר

מבקש הבקשה להיתר לא נדרש להגיש בקשה לקבלת מידע להיתר בחלק מהעבודות כמפורט בתקנות התכנון והבנייה:

1.בתאריך 24.7.2022 פורסמו  שינויים בתקנות התכנון והבניה (הליך רישוי בדרך מקוצרת) (תיקון), התשפ”ב-2022, שעיקרן מתן פטור ממידע להיתר בחלק מהעבודות הנכללות ב”הליך רישוי בדרך מקוצרת” בקשות הפטורות ממידע להיתר

  1. הוספת מרחב מוגן דירתי לבניין קיים- בתאריך 19.12.2021 פורסמו                                                                                    תקנות התכנון והבניה (רישוי בנייה)(הליך רישוי בדרך מקוצרת)(הוראת שעה) התשפ”ב-2021

כהוראת שעה ל 5 שנים.