הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט
דף הבית – אתר הנדסה
Park water and sport

מידע אודות הוועדה לתכנון ובנייה

ישיבת רשות רישוי

רשות הרישוי דנה בבקשות לתוספות בניה (שאינן דורשות הקלות או תב"ע), להקמת מצללות במרפסות ובגינות כהגדרתן בחוק ובהתאם להנחיות מהנדס העיר, תוספת שערים לחניות מקורות, תוספת מחסנים, תוספת סוככים הכל כפוף להוראות התכניות החלות במקרקעין נשוא הבקשה.
רשות הרישוי נסמכת על עקרונות התכנון של המתחמים השונים במודיעין ועפ"י החוק והתקנות לתכנון ולבניה ובשאיפה לשמור על איכות החיים והסביבה.
לשם כך נבחנת מידת השתלבות התוספות או השינוי בחזית הכללית של המבנה/הבניין המשותף/קבוצת בתים צמודים/המבנן.
רשות רישוי מתכנסת מספר פעמים בחודש על פי הנדרש.

חברי ועדת רשות רישוי:

חיים ביבס - יו"ר הועדה וראש העיר
צחי כץ - מהנדס העירייה

ועדת משנה לתכנון ובנייה

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אחראית על הנפקת היתרי בנייה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה בשטחים בהם קיים תוכנית בניין עיר מאושרת.
בנוסף למתן היתרים ואישור שינויים על פי סמכויותיה, הוועדה המקומית מגישה להפקדה לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תוכניות בתחומה אשר אין בסמכותה לאשרן אך היא מעוניינת בקידומן.
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מתכנסת אחת לחודש (בשבוע הראשון של החודש) כדי לדון בבקשות להיתר בנייה המופנות אליה.
על הוועדה למסור את החלטתה בתוך שלושה חודשים לכל היותר.
לאחר הדיון בוועדה ייכתב הפרוטוקול ("דף הדרישות"), אשר יכלול את ההחלטה עצמה, ורשימת התנאים לצורך קבלת ההיתר.
במידה וההחלטה מתעכבת, או במידה והוועדה מסרבת לחלק מבקשת ההיתר או לכולה, פתוחה בפני היזם האפשרות להגיש ערעור, בהתייעצות עם אדריכל המבנה, בפני וועדת הערר המחוזית.
מליאה:
הועדה המקומית לתכנון ובניה - החברים בוועדה הם כל חברי המועצה המקומית. המליאה דנה רק בתכניות ששני חברי הוועדה בקשו להעלות לדיון במליאת הוועדה

חברי וועדת משנה:

חיים ביבס     ראש העיר
שלמה פסיס' ומ''מ ראש העיר
מויש לויס' ראש העיר ומ''מ יו''ר הועדה
אלי סבחס' ראש העיר
אלעד שימונוביץחבר מועצה
ברוך בוחניק חבר מועצה
איתי אלמוג ברחבר מועצה

צור קשר

ויקי סליצקי - מזכירת ועדות תכנון ובנייה​: 

מידע אודות הוועדה לתכנון ובנייה