הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט
דף הבית – אתר הנדסה
Park water and sport

דף הבית

ביום ראשון 15.7.18 , אישרה הוועדה לתכנון ובנייה מודיעין  בראשות יו"ר הוועדה וראש העיר, מר חיים ביבס, את תכנית המתאר להרחבות בניה.

התכנית תפורסם בשבועות הקרובים להליך מתן תוקף שבסיומו, יוכלו תושבי העיר להגיש בקשות להיתרי בנייה.

התכנית קובעת עקרונות תכנון אחידים לטיפוסי הבינוי השונים להרחבות דיור, תוך שמירה קפדנית על איכות חזות פני העיר והמרקם הבנוי.

התכנית מהווה מסגרת תכנונית שקופה לתוספות והשלמות בינוי, במטרה לאפשר התאמות לצרכי האוכלוסייה, וזאת לצד שמירה קפדנית על איכות המרקם הבנוי ושמירה על חזות פני העיר ואיכויות הבנייה. התכנית חלה על כל שכונות מודיעין המאוכלסות היום (מלבד מכבים ורעות) כאשר מדובר על מבנים בני לפחות שנתיים מיום אכלוס המבנה שבתחומו.

בעלי דירות העומדים בקריטריונים שנקבעו בה, יוכלו להגיש בקרוב, בקשה להיתר ונספח אדריכלי לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ללא צורך בהגשת בקשה לשינוי התב"ע (תכנית בניין עיר).

כזכור תכנית זו הוכנה על ידי משרד האדריכלים נעמה מליס בשיתוף עם אגף ההנדסה של העירייה. הנחיות העיצוב האדריכלי המוטמעות בתכנית מאפשרות ניצול חללים כלואים, הרחבות בהיקף (קונטור) המבנה והוספת חדרים על גגות המבנים או מרתפים, בהתאם להוראות התכנית. בעירייה הדגישו כי התכנית אינה מוסיפה יחידות דיור וכי לא כל יחידת דיור בעיר ניתנת להרחבה במסגרתה. התכנית מחלקת את העיר לטיפוסי בינוי שקיימים בה: צמוד קרקע, צמוד קרקע טורי, גן-גג, "רגיל", עמק, פינתי, מדורג, קשתי-"כתר" ורב קומות. התכנית מפרטת עבור כל טיפוס את מגוון ההרחבות המותרות בו.


למצגת הסברים ודוגמאות לתכנית - לחצו כאן

לנוסח פרסום לאישור התכנית - לחצו כאן

לתקנון התכנית - לחצו כאן

דוגמא לנספח אדריכלי לבקשה להיתר

שאלות ותשובות לתוכנית המתאר להרחבות הבנייה - לחצו כאן

הרחבה המבוקשת מכח תכנית ההרחבות מחויבת ע"פ חוק בתשלום היטל השבחה כתנאי למתן היתר בניה.

דף הבית