הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
דף הבית – אתר הנדסה
Park water and sport

הנחיות, נהלים וטפסים

הטפסים הרלוונטיים לבקשה להיתר יצורפו ע"י עורך הבקשה להיתר כשהם מלאים וחתומים, במערכת רישוי זמין של משרד האוצר.

לצפייה במסמך/בטופס הבאים - יש ללחוץ על שם המסמך:

תיק מידע

תיאור

בקשות להיתר

תיאור

 

 

בינוי ופיתוח

תיאור

פיתוח ונוף

תיאור

חניית נכים

לבקשה להצבת תמרור לנכה המוגבל בתנועה - לחצו כאן

לבקשה לחניית נכה - לחצו כאן

שימושים חורגים

תיאור

איכות הסביבה

תיאור

 להנחיות לתכנון מערך אשפה המופרדת במקור - ראה/י טפסים בהמשך

תיאור

שינויי תב"ע

תיאור

פיקוח

הנחיות לביצוע בניה חדשה למגורים, מבני ציבור, תעשיה ומלאכה  

 שלב א: בקשה לאישור תחילת העבודה בבניה חדשה למגורים, מבני ציבור, תעשיה ומלאכה

main

שלב ב:  תנאים למהלך הביצוע בבניה חדשה למגורים, מבני ציבור, תעשיה ומלאכה

שלב ג: סיום בנייה ובקשה לקבלת תעודת גמר לבניה חדשה מגורים, מבני ציבור, תעשיה ומלאכה

הנחיות לביצוע שצ"פ וח. טראפו        

 שלב א: בקשה לאישור תחילת העבודה  בהקמת שצפ וח. טראפו

שלב ב:  תנאים למהלך הביצוע בהקמת שצפ וח. טראפו

שלב ג:  סיום בנייה ובקשה לקבלת תעודת גמר בהקמת שצפ וח. טראפו

הנחיות לבקשה תחילת עבודות וקבלת תעודת גמר לחדר טראפו, הגברה ומתקן פוטוולטאי        

לשלבים הנחיות וטפסים לבקשה לתחילת עבודות וקבלת תעודת גמר לחדר טראפו, הגברה ומתקן פוטוולטאי - לחצו כאן

הנחיות לבקשה תחילת עבודות, וקבלת תעודת גמר בתוספות בניה  

שלבים, הנחיות וטפסים לבקשה לתחילת עבודות וקבלת תעודת גמר לתוספות בניה

mainmain

 טפסים מח' הפיקוח

 טפסי הפיקוח יוגשו למח' הפיקוח באגף ההנדסה בשעות קבלת קהל, כשהם מלאים וחתומים במקור.

תיאור
1 - 30הבא

 

הנחיות לתכנון מערך לאצירת אשפה

תיאור

  מורשת

תיאור

 

 

 

 

 

 

 

 

הנחיות, נהלים וטפסים