הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
דף הבית – אתר הנדסה
Park water and sport

הנחיות מרחביות לפטור מהיתר

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מודיעין אישרה בישיבתה מתאריך 6.8.14את התנאים הבאים,
כפי שנקבע בתקנה (3א) לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ד
2014
תנאים אלה חלים על כל עבודה פטורה מהיתר במרחב התכנון המקומי מודיעין מכבים רעות.
אין בהנחיות המרחביות כדי לפגוע בהוראות הקבועות בתכניות החלות במגרש בנושאים אלה.
לחצו כאן לפרוטוקול עדכון הנחיות מרחביות לעבודות פטורות מהיתר ישיבה 20210004 תאריך 03.03.21

לחצו כאן לפרוטוקול הנחיות מרחביות לעבודות פטורות מהיתר ישיבה 20180001 תאריך 3.1.18
להגשת טופס דיווח.pdf יש לשלוח עותק מהדווח לכתובת המייל ptor@modiin.muni.il
כתובת דואר אלקטרוני זו היא תיבה לדיווחי פטור נכנסים בלבד. אין באפשרותינו להגיב על שאלות שנשלחות לכתובת דואר אלקטרוני זו.

הנחיות מרחביות לפטור מהיתר