הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
דף הבית – אתר הנדסה
Park water and sport

מחלקת בינוי ופיתוח

מחלקת בינוי ופיתוח שכונות חדשות

בתכניות בנין עיר במודיעין קיים הליך סטטוטורי של אישור תכניות בינוי בקנ"מ 1:250 המפרט את התכנון הכולל של המתחם כולו על כל היבטיו. 

תכניות אלו הינן תכניות פרטניות והן מתייחסות לכל מתחם שהוגדר בתכנית. התכניות מחולקות שני סוגים:

א. תכניות למגרשים ריקים:

התכניות מתייחסות לנושאים תכנוניים רבים ביניהם התאמה להוראות תכניות חלות במגרש, העמדת מבנים צורתם וגובהם, היבטים אדריכליים ואורבניים בתכנון, התייחסות לתכנון החזיתות, חומרי גמר, התייחסות למגרשים גובלים ולרחוב, פיתוח שטח, תכנון התנועה הרגלית והמוטורית. אישור תכנית זו הינו תנאי למתן היתר בניה.  טרם הגשת תכניות בינוי ופיתוח מתקיימת ישיבת ליווי תכנון במשרד מהנדס העיר, בשיתוף הגורמים המקצועיים השונים ויזם התכנית עם צוות מתכנניו. עם סיום הליך הליווי והגשת התכניות מובאות לדיון בוועדה המקומית לאישור.

ב. תכניות הכוללות שינויים במגרשים בנויים:

התכניות מתייחסות להתאמה להוראות התכניות החלות במקום, למדיניות התכנון וההנחיות המרחביות. השתלבות בבינוי הקיים, חומרי גמר, חזיתות, גישות לתוספות וכד'.

לצפייה בהנחיות להגשת תכנית בינוי ופיתוח לבניה חדשה בקנה מידה 1:250 - לחצו כאן

לצפייה בהנחיות להגשת תכנית לשינוי בינוי מגורים בקנה מידה 1:250 - לחצו כאן

 

קבלת קהל

בתיאום טלפוני 08-9726058 שלוחה 2

צור קשר

טליה בן ששון - מנהלת מח' בינוי ופיתוח: 

מחלקת בינוי ופיתוח