הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
דף הבית – אתר הנדסה
Park water and sport

השבחה

מודיעין

היטל השבחה הינו היטל המשולם עבור עליית שווי מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הינו מחצית ההשבחה ומשולם לוועדה המקומית.
תשלום היטל השבחה הינו תנאי למתן תעודה לטאבו, גם אם הזכויות טרם נוצלו. החבות בהיטל השבחה חלה על הבעלים או החוכר לדורות.

קביעת היטל השבחה (שומה)

גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה המעריך את הנכס.
גובה ההיטל מחושב על פי מצב תכנוני, פיזי ומשפטי של הנכס.

השגה וערר על השומה

ניתן לערור על שומת היטל ההשבחה בתוך 45 ימים מהמועד בו נתקבלה השומה אצל הנישום. הערר יוגש ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין בבקשה למינוי שמאי מכריע, או לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה.
לחצו כאן לאתר מועצת שמאי המקרקעין
בעת הגשת ערר על שומת היטל ההשבחה ניתן לשלם חלק מסכום היטל ההשבחה ולהמציא ערבות בנקאית על היתרה כתנאי לקבלת היתר בנייה או לקבלת תעודה לטאבו. במקביל יימשך הליך בירור השומה.

מועד תשלום היטל ההשבחה יהיה בעת מימוש הזכויות הבאות:

* העברת זכויות במקרקעין הטעונה רישום
* מתן היתר בנייה המסתמך על תכנית משביחה
* אישור הקלה או שימוש חורג
* שימוש בפועל במקרקעין בהתאם לתכנית משביחה

הגשת בקשה למידע והזמנת שומה

1. בקשה לקבלת מידע כללי על חבות בהיטל השבחה - לצפייה בטופס לחצו כאן
לקבלת מידע בדבר חבות בהיטל השבחה יש למלא את טופס הבקשה ולצרף חוזה רכישה מקורי (החוזה בו רשומה רכישת הנכס ע"י הבעלים הנוכחי) ולשלוח באמצעות דוא"ל modiin_vada@modiin.muni.il  למחלקת תכנון עיר.
אדר' אורי נוה סלי - בדיקת חבות בהיטל השבחה :  טלפון - 08-9726067 , פקס - 08-9726237 

2. בקשה להזמנת שומה מוקדמת (כרוכה בתשלום) - לצפייה בטופס לחצו כאן

הגשת בקשה לפטור מהיטל השבחה

הנחיות למבקש פטור מהיטל השבחה מתוקף חוק התכנון והבניה תקנה 27 בגין היתר - לצפייה בטופס לחצו כאן

בקשה לפטור מהשבחה יש להגיש עפ"י ההנחיות בעת הגשת התכנית הסופית באמצעות דוא"ל limor_a@modiin.muni.il
השבחה