באגף ההנדסה ובארכיב לא מתקיימת קבלת קהל

תאריך: 14/07/2020

לרשותכם – שירותים מקוונים ומידע הנדסי באתר תכנון והנדסה

http://modiin.complot.co.il/Pages/default.aspx

לרשותכם – מערכת המידע הגיאוגרפי

https://gismod.taldor.co.il/ModiinGis/#/