באגף ההנדסה לא מתקיימת קבלת קהל פרט לארכיב ההנדסה

תאריך: 30/06/2020

בארכיב ההנדסה קבלת הקהל הינה בתיאום טלפוני בלבד טל. 08-9726058

קבלת קהל בימים שני מהשעה 13:00 – 16:00 וביום ד' 08:30 – 12:00