פעילות אגף הנדסה

תאריך: 25/02/2020

ביום רביעי 11.3.20 לא תתקיים קבלת קהל באגף ההנדסה ובארכיב האגף