הודעות למתכננים בשכונת מורשת

תאריך: 14/08/2018

במסגרת הגשת הבקשה להיתר למבנים יש להגיש גם בקשה להיתר לשצ"פ שבאחריותכם.
לידיעתכם, לא תובא בקשה לדיון ללא בקשה לשצ"פ שבאחריות היזם.

לידיעת המתכננים, פרסום הקלות לאחר הגשת הבקשה להיתר במערכת רישוי זמין תחייב סגירת הבקשה הקיימת ופתיחת בקשה חדשה במערכת עם ההקלות החדשות.

​​